INFORMACJA O FIRMIE
 
 

Zamówienie publiczne

Wykonanie robót budowlanych:
Przebudowy i rozbudowy części budowlanej wraz ze wszystkimi branżami zaprojektowanymi w obiekcie - Zakładzie Opiekuńczo - leczniczym dla Dorosłych