Zamówienie publiczne:

Wykonanie robót budowlanych:
Przebudowy i rozbudowy części budowlanej wraz ze wszystkimi branżami zaprojektowanymi w obiekcie - Zakładzie Opiekuńczo - leczniczym dla Dorosłych.

 

Pliki do pobrania:

 

W celu pobrania pliku proszę kliknąć prawym klawiszem myszki zakładkę "pobierz" a nastepnie wybrac opcje "Zapisz element docelowy jako..."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

(plik specyfikacja.doc - rozmiar 228 kB) otwórz
Wzór umowy (plik umowa_projekt.doc - rozmiar 122 kB) pobierz

Dokumentacja projektowa

 

(plik PROJEKT WYKONAWCZY.zip - rozmiar 12,7 MB) pobierz

Przedmiary

 

(plik PRZEDMIARY.zip - rozmiar 142 kB) pobierz

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

(plik SPECYFIKACJE.zip - rozmiar 292 kB) pobierz